لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت / اصول فقه-اصول استنباط علامه حیدری (ه) / امتحانات 93-90(70) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 70 (در 1 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 120000 و با تخفیف: 120000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  120000  ریال


خرید آنلاین