لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / علوم تجربی / بسته 1(378) - 120000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان پنجم / علوم تجربی / بسته 2(400) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 778 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 240000 و با تخفیف: 216000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  216000  ریال


خرید آنلاین