لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / علوم تجربی / بسته 1(460) - 120000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان چهارم / علوم تجربی / بسته 2(100) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 560 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 240000 و با تخفیف: 216000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  216000  ریال


خرید آنلاین