لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / قرآن / بسته 1(125) - 70000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / قرآن / امتحانات 92(267) - 120000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / قرآن / بسته 2(118) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 510 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 310000 و با تخفیف: 279000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  279000  ریال


خرید آنلاین