لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / مطالعات اجتماعی / بسته 1(261) - 120000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / مطالعات اجتماعی / امتحانات 92(219) - 70000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / مطالعات اجتماعی / بسته 2(193) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 673 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 310000 و با تخفیف: 279000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  279000  ریال


خرید آنلاین