لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / علوم / بسته 1(486) - 120000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / علوم / امتحانات 92(278) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 764 (در 2 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 240000 و با تخفیف: 216000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  216000  ریال


خرید آنلاین