لیست بسته ها:
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / فارسی / بسته 1(283) - 120000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / فارسی / امتحانات 92(290) - 120000ریال
  • ابتدایی-اول تا ششم-تیزهوشان ششم / فارسی / بسته 2(317) - 120000ریال

تعداد کل تست ها: 890 (در 3 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 360000 و با تخفیف: 324000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  324000  ریال


خرید آنلاین