لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-نظام مهندسی-تأسیسات مکانیکی / مجموعه آزمون ها / امتحانات 92-86(450) - 200000ریال

تعداد کل تست ها: 450 (در 1 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 200000 و با تخفیف: 200000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  200000  ریال


خرید آنلاین