لیست بسته ها:
  • آزمونهای مهارتی تخصصی-نظام مهندسی-تأسیسات برقی / مجموعه آزمون ها / امتحانات 92-89(271) - 200000ریال

تعداد کل تست ها: 271 (در 1 بسته)
قیمت کل بسته ها بدون تخفیف: 200000 و با تخفیف: 200000 ریال

   
 
مبلغ قابل پرداخت:  200000  ریال


خرید آنلاین