نام رشتهآزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت
خرید pdf کل رشتهخرید و دانلود
نام درسحقوق مدنی
خرید pdf کل درسخرید و دانلود
نام بستهبسته 1
خرید pdf بستهخرید و دانلود
تعداد تست1000
توضیحات بسته 
قیمت بسته390000


جهت سهولت در ثبت نام و دسترسی به منابع می توانید نرم افزار ویکی کیو را از اینجا دانلود کنید