نام رشتهآزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون قضاوت
خرید pdf کل رشتهخرید و دانلود
نام درسدروس عمومی سنجش هوش
خرید pdf کل درسخرید و دانلود
نام بستهبسته 4
خرید pdf بستهخرید و دانلود
تعداد تست20
توضیحات بسته 
قیمت بسته90000


جهت سهولت در ثبت نام و دسترسی به منابع می توانید نرم افزار ویکی کیو را از اینجا دانلود کنید