نام رشتهآزمونهای مهارتی تخصصی-آزمون وکالت
خرید pdf کل رشتهخرید و دانلود
نام درسحقوق جزای خصوصی
خرید pdf کل درسخرید و دانلود
نام بستهبسته 2
خرید pdf بستهخرید و دانلود
تعداد تست176
توضیحات بسته 
قیمت بسته220000


جهت سهولت در ثبت نام و دسترسی به منابع می توانید نرم افزار ویکی کیو را از اینجا دانلود کنید