ویکی کیو مجموعه ای ازاپلیکیشن و وب سایت بانک تست سوالات چهار گزینه ای می باشد، که به همه اشخاصی که قصد شرکت درهرآزمونی را دارند کمک می کند تا در هر زمان و مکانی با دسترسی به بانک سوالات و اپلیکیشن ویکی کیو خود را برای شرکت در آزمون آماده کنند.
مجموعه ای از تست های چهار گزینه ای به صورت بسته جمع آوری و به کاربران عرضه می شود. این بسته تست دارای یک اسم می باشد که ارائه دهنده آن بسته، نام آن را به دلخواه براساس محتوای تست ها یا نام گردآورنده نام گذاری می کند.
به عنوان مثال بسته های مربوط به آزمون های ادواری پیام نور با سال مربوط به برگزاری آن آزمون نام گذاری شده اند.
هربسته تست مربوط به یک درس و آن درس مربوط به یک رشته تحصیلی می باشد وهر بسته در یکی از دسته بندی های اصلی قرار گرفته است.
این دسته بندی ها عبارتند از: ابتدایی اول تا ششم، متوسطه هفتم تا کنکور، کارشناسی پیام نور، کارشناسی ارشد پیام نور، دکتری پیام نور، آزمون های کارشناسی ارشد، آزمون های دکتری، آزمون های عمومی، آزمون های خصوصی. بنابراین کاربران براساس نام رشته، درس و یا نام بسته های تستی می توانند به تست های مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.